"A mighty flame followed a tiny spark"

Engineering

Onze expertise? Dat is hardware en software engineering! Wij nemen elke hardware-, software- of gecombineerde uitdaging aan. Bestaat het al? Dan gaan wij voor een upgrade of een performantere versie. Bestaat het nog niet? Wees dan maar gerust dat wij het creëren. Onze kennis, expertise en specialisatie ligt in het ontwikkelen van geïntegreerde oplossingen voor de healthcare sector. Meer specifiek zorgen wij voor breed gedragen en doordachte modellen, toepassingen of componenten die recht op doel af gaan. We streven naar continue vooruitgang, verbetering en optimalisatie van onze producten en diensten. So, get in touch and give us a challenge!

Badges of valour

Bluetooth low energy

Bluetooth Low Energy is ontworpen om met een zeer laag verbruik te communiceren. De Unmatched engineers hebben daarboven een eigen methode ontwikkeld die het energieverbruik in de communicatie nog verder verlaagt. De LynX® systemen kunnen dankzij deze eigen ontwikkeling een extreem lange batterijduur garanderen bij gebruik van Bluetooth low energy communicatie.

Agile R&D

Van innovatieve ideeën bedenken tot het produceren van een performant eindproduct, doorheen het hele proces werken zelfsturende teams onder supervisie van teamleads. Zij werken samen met hulp van draaiboeken en scripts. Hierbij staat continue evaluatie en overleg centraal door middel van stand-up meetings & SCRUM, requirement management, enz.

Cloud based

Het is mogelijk om de LynX® Server, de kern van LynX® Connect, in te stellen op een virtueel systeem. Dit vermijdt zware investeringen op de site van de klant die dan een pay-as-you-use model kan gebruiken. Een ander voordeel hierbij is de grote schaalbaarheid van LynX® Connect met zicht op de Europese markt en verdelers van de LynX® producten.

Mongo Database

Lokale periferie neemt weinig of geen beslissingen meer in onze nieuwe toepassingen. De datastroom van deze entiteiten worden opgeslagen in deze databases die horizontaal schaalbaar zijn. Dat gaat over honderdduizenden gegevens per seconde.

C sharp, C++ en Vue

Voor de ontwikkeling van gebruikersschermen, interfaces en de LynX® Server die alles centraal aanstuurt, gebruikt men bij Unmatched zowel de gevestigde programmeertalen zoals C Sharp, C++ als ook de laatste technologieën zoals javaScript Vue.

Artificial Intelligence

Artificial Intelligence zorgt voor autodiagnose en preventie van het complete LynX® portfolio. Dit zowel voor de LynX® Server als voor de toestellen van de eindgebruiker. Dankzij filtering en software-interpretatie kunnen wij voorspellingen maken en preventieve maatregelen nemen indien noodzakelijk.

Embedded software development

Bepaalde LynX® embedded producten moeten zeer klein en zuinig zijn. Daarom worden ze vervaardigd met CPLD’s en geprogrammeerd in Python. Hierdoor wordt de flexibiliteit behouden en zijn de producten toekomstgericht. Dit is vooral Python en CPLD gebaseerd.

Network operation centre software

De NOC software houdt toezicht op en diagnosticeert al onze systemen. Verdelers kunnen via deze software een product-dienstcombinatie aanbieden aan hun klanten en garanties bieden inzake operationele inzetbaarheid en betrouwbaarheid.

Mold development for housings

In de ontwikkeling van de behuizingen voor LynX® producten wordt eerst een eigen ontwerp 3D geprint en getest. Na grondige evaluatie start een testproductie met de matrijs. Hierna worden de laatste details aangepast waarna de behuizing in definitieve productie gaat.

Ontology

Naast het basis lezen en interpreteren van sensoren met vaste reacties, worden deze gegevens ook ingezet op basis van intelligente algoritmes om waarschuwingen en alarmen te genereren.

Embedded Linux

De LynX® embedded producten maken voor het grote deel gebruik van Linux als OS. Linux is wereldwijd de marktleider en heeft een hoge stabiliteit en flexibiliteit.

Python

Bepaalde LynX® embedded producten moeten zeer klein en zuinig zijn. Daarom worden ze vervaardigd met CPLD’s en geprogrammeerd in Python. Hierdoor wordt de flexibiliteit behouden en zijn de producten toekomstgericht.

ANDROID development

Gebruik makend van Android development is de LynX® Client software ontworpen voor onder meer mobiele toestellen met een Android-besturingssysteem. Deze software fungeert onder meer als een Mobile Device Manager waarmee de te gebruiken apps centraal beheerd worden.

WiFi client development

VoIP en alarmen over WiFi zijn onze core business sinds 2008. Wij toveren een klassieke smartphone om tot een professioneel communicatietoestel voor missie-kritische toepassingen.

Continuous integrations

Tijdens de gehele ontwikkeling van een LynX® product wordt de code continu geëvalueerd en indien nodig bijgewerkt. Deze aanpak van software ontwikkeling zorgt voor een constante evolutie en revolutie binnen onze bestaande platformen.

Home control

Met LynX® Home wordt een thuiszorgsituatie gecreëerd met zorgdomotica en sensoren doorheen de woning. Deze sensoren leren gedragspatronen aan en bij afwijkingen van het ‘normale’ gedrag stuurt de applicatie een waarschuwing of alarm uit.

Solution engineering

De ontwikkeling van nieuwe LynX® producten ontstaat steeds uit een vraag van de healthcare markt. De producten worden in nauwe band met de eindgebruiker ontwikkeld en bieden een oplossing voor hedendaagse vragen en wensen.

Product development

Het volledige LynX® concept wordt door de Unmatched specialisten vorm gegeven. Van het voorafgegaan onderzoek tot het testen van software, hardware en de ergonomie van behuizingen, alles wordt hier intern uitgevoerd en opgevolgd.

Prototyping

Via prototyping zijn er conceptversies van LynX® producten beschikbaar om ergonomietesten, duurzaamheid of andere testen uit te voeren. De prototypes, als studiemodel, geven ook de nodige feedback van eindgebruikers.

3D printing

De behuizing van de LynX® Home producten wordt eerst intern vervaardigd met een 3D printer. Nadat dit prototype uitvoerig is onderzocht en getest, gaat de bouwtekening richting productie om een matrijs te maken.

Hardware development

Alle LynX® hardware wordt door het Unmatched team ontwikkeld en ontworpen. Dit stelt ons niet alleen in staat om een uniek product af te leveren maar ook de integratie tussen hardware en software optimaal op elkaar af te stemmen.

Type testing & endurance testing

Tijdens de ontwikkeling van nieuwe LynX® producten wordt er steeds opnieuw geëvalueerd en getest. De prototypes worden onderworpen aan een uitgebreide reeks van testen. Dit gaat zowel over de ergonomie, duurzaamheid als de stralingen van componenten.  De hardware voldoet dan ook aan de strengste CE normeringen en worden door externe labo’s gecertificeerd.

Biomedical approved sensoring

De biometrische gegevens van patiënten worden op een duidelijke manier gevisualiseerd en geanalyseerd. Het systeem kan op basis van de data op een intelligente manier en preventief een waarschuwing of alarm genereren.

Autodiagnose software

De autodiagnose software observeert, bewaakt en optimaliseert het LynX® concept en de implementatie ervan. Door middel van background monitoring zoekt deze software realtime naar fouten en slaat alarm bij abnormale gebeurtenissen. Deze worden daarna automatisch naar de juiste contacten verstuurd via verschillende media zoals SMS, e-mail of telefonisch.

Nurse call

Verpleegoproeptoetsen worden geplaatst op posities waar patiënten en residenten het kwetsbaarst zijn, zoals naast hun bed en in de badkamer. Hiermee kan een verpleegkundige in een zorginstelling op afstand gewaarschuwd worden. In geval van nood drukt men op de toets. Dit signaal wordt doorgestuurd naar de LynX® Server, die op zijn beurt de aangewezen verpleegkundigen verwittigd volgens een voorafbepaald schema.

Alarming applications

Met meer dan 20 verschillende protocollen voorziet LynX® Connect in een groot aantal mogelijkheden op het gebied van alarmverwerking waarbij elke denkbare alarmflow kan geconfigureerd worden. Nieuwe evoluties en features op de markt worden op de voet gevolgd om meteen te implementeren.

Building management

Met LynX® Connect kan een volledig gebouw uitgerust worden met zorgdomotica en sensoren. Deze sensoren leren gedragspatronen aan en bij afwijkingen van het ‘normale’ gedrag stuurt de applicatie een waarschuwing of alarm uit.

Voice applications

Eigen SIP client, eigen SIP stack of integratie met derden is mogelijk.

Brands & Patents

Het volledige LynX® concept is ontwikkeld door de specialisten van Unmatched. Om onze vooruitstrevende initiatieven te beschermen en concurrentievoorsprong te behouden, worden onze ontwikkelingen geregistreerd en gepatenteerd.